Historie WIK

Halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond in Akkerwoude een sportvereniging met de naam O.N.A.: Ontspanning Na Arbeid. Na verloop van tijd werd deze naam gewijzigd in W.I.K. : Willen Is Kunnen. Naast gymnastiek werd er ook korfbal gespeeld. Er werden onderlinge wedstrijden gespeeld tegen o.a. Oostrum, Kollum, Metslawier en Wierum.

Na een aantal jaren begon het spelen tegen steeds dezelfde tegenstanders de korfballers te vervelen en besloot  in 1934 het toenmalige bestuur zich aan te sluiten bij de Friese Korfbal Bond. Als 26ste vereniging binnen de F.K.B. werd W.I.K. Akkerwoude ingedeeld in Zuid 11 A. Na een moeizame start met vijftien seniorenleden, en de onzekere oorlogstijd, ontwikkelde de korfbalafdeling zich voorspoedig.

In de jaren vijftig en zestig was er gestage groei en werd er op steeds hoger niveau gespeeld. Langzamerhand kreeg W.I.K. een goede naam binnen het Friese korfbalwereldje.

In 1979 werd het roer binnen de toenmalige omnivereniging W.I.K. (gymnastiek, korfbal en inmiddels ook handbal) omgegooid en ging de afdeling korfbal verder onder de naam k.v. W.I.K.'34.

Inmiddels speelde het 1e team in het "grote" K.N.K.V. (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) en groeide het ledental naar zo'n 100 leden. Maar na elke "up" volgt vaak weer een "down"..... zo ook binnen onze korfbalvereniging.

In april 1987 was er zelfs een bijzondere ledenvergadering voor nodig om het voortbestaan zeker te stellen; er waren minder dan 60 leden, vooral jeugdleden waarvan de meesten meisjes. Door een geweldige inzet van het toenmalige bestuur en vele actieve leden werd de positieve draad weer opgepakt en volgden er weer succesvolle jaren.

In de loop der jaren heeft de k.v. W.I.K.'34 zich ontwikkeld tot een vereniging waar méér te doen is dan korfbal alleen.

Door een prima sfeer binnen alle geledingen van de vereniging en de inzet van vele leden op allerlei gebied heeft de k.v. W.I.K.'34 haar bestaansrecht al meer dan 80 jaar bewezen!!

Gezien de onzekere toekomst dient echter een ieder zich bewust te zijn van het feit dat 100% inzet van allen nodig is om onze geweldige vereniging in stand te houden.

 op naar de HONDERD jaar!!